Nyheter / 05.02.2010

Danska frilansar i strid med Aller Media

Tidskriftsförlaget Aller Media har återigen försökt tvinga sina frilansare att acceptera sänkta arvoden. Det är ett brott mot de avtal som ingåtts med det Danska Journalistförbundet (DJ).

För bara tre år sedan, i januari 2007, skickade Aller Press (nu Aller Media) ut kontrakt till hundratals danska frilansare som arbetat för förlaget. Kravet var att frilansarna skulle ge Aller Press all upphovsrätt utan att få något i gengäld. Responsen från frilansarna var ett entydigt nej och en stor utbredd frustration över att behandlas så illa av ett företag spred sig.

Danska Journalistförbundet inledde omedelbart förhandlingar med Aller för att säkra ett ramavtal för frilansarna. Förhandlingarna bröt samman och frilansarna genomförde en blockad mot Aller som svarade med att föra vidare ärendet till arbetsdomstolen.

Danska Journalistförbundet och Aller ingick då ett kollektiavtal för frilansarna som gav Aller omfattande rättigheter mot en extra ersättning till frilansarna.

Men nu har situationen tagit en vändning till det sämre.

Aller Media har återgien skickat nya kontrakt med krav på all upphovsrätt utan ersättning. Kollektivavtalet löper ut 28 februari 2010 och Danska Journalistförbundet har återigen inlett förhandliongar med Aller för att upprätta ett nytt avtal. En ny blockad kommer att träda i kraft 1 mars om inte en överenskommelse uppnåtts.

Läs mer på journalistforbundet.dk/aller.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.