Nyheter / 12.12.2013

”Dags att se öppet på medlemskapet”

Verksamhetsplan och budget 2014

Nieminen inledde med att ge en kort introduktion till vilka utmaningar som väntar förbundet 2014.

 

”Samarbetsförhandlingar fortsätter, reklamintäkterna minskar. Det finns risk för att medlemsantalet ytterligare minskar.”

Nieminen lyfte också fram svårigheten att föra kollektiva förhandlingar för frilansar och vikten av att vaka över frilansarnas intressen.

”Har frilansarna det svårt så har också de fast anställda det. Samma gäller åt andra hållet. Det är viktigt att alla inser det.”

Nieminen fortsatte med att visa upp en grafik som beskriver läget i Danmark där en fusion mellan Danska journalistförbundet och förbundet Kommunikation & Sprog ligger för dörren.

”I mitten går ett streck som skiljer åt journalisterna och informatörerna. Men de grupper som jobbar med journalistiska frågor och informatörsuppdrag ligger både på linjen, på olika sidor om den och rör sig över den. Också innehållet rör sig från den ena sidan till den andra. Informatörer skapar pressmeddelanden som publiceras som nyheter i dagstidningarna och marknadsförarna anställer journalister för att skapa berättelser. Vi måste våga se på medlemskapet med nya ögon och kanske inte vara så strikta som vi är i dag. Bland annat det ska vi jobba med år 2014”, sade Nieminen.

Budgeten presenterades av Helena Visti som är ekonomidirektör och administrativ chef på FJF. 

Budgeten är negativ (-86 500 euro) liksom under 2013. Arto Nieminen konstaterade att förbundet måste satsa på att stöda medlemmarna.

”Våra medlemmar har det svårt och därför krävs det mer av oss. Vi har vågat göra en minusbudget eftersom våra placeringar gett bättre avkastning än vi vågat hoppas på.”

 


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.