Nyheter / 09.11.2016

Dags att nominera till Topeliuspriset

Topeliuspriset, det finlandssvenska publicistpriset instiftades av Svenska folkskolans vänner och Finlands svenska publicistförbund 1991. 

Priset ges för en aktiv pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som uppvisat betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess. Det journalistiska intresseområdet avgränsas inte, utan lämnas öppet för juryns prövning.

Pristagaren utses av en prisnämnd som består av sex personer. Prisnämndens ordförande och två andra medlemmar utses av Svenska folkskolans vänner (SFV) och tre av publicistförbundet. SFV:s ordförande verkar som prisnämndens ordförande. Prisnämnden får inte komma med egna förslag till kandidater. Om inte enighet om pristagaren nås i prisnämnden, utdelas inget pris. År 2016 gick priset till Henrik Othman och året innan till Marcus Rosenlund.

Prisvinnaren avslöjas och priset delas ut under Mediespråk-seminariet den 19 januari 2017 på MS Mariella i Helsingfors hamn. 

Man kan nominera flera kandidater under hela nomineringstiden som pågår till 10 december 2016 kl 24.00

Prissumman är 7 500 euro.

Nomineringen görs på en e-blankett.


Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.

Marja Honkonen är Journalistens nya chefredaktör

Marja Honkonen, magister i samhällsvetenskaper, är Journalistens nya chefredaktör. Hon inleder sitt arbete genast.