Nyheter / 09.11.2016

Dags att nominera till Topeliuspriset

Topeliuspriset, det finlandssvenska publicistpriset instiftades av Svenska folkskolans vänner och Finlands svenska publicistförbund 1991. 

Priset ges för en aktiv pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som uppvisat betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess. Det journalistiska intresseområdet avgränsas inte, utan lämnas öppet för juryns prövning.

Pristagaren utses av en prisnämnd som består av sex personer. Prisnämndens ordförande och två andra medlemmar utses av Svenska folkskolans vänner (SFV) och tre av publicistförbundet. SFV:s ordförande verkar som prisnämndens ordförande. Prisnämnden får inte komma med egna förslag till kandidater. Om inte enighet om pristagaren nås i prisnämnden, utdelas inget pris. År 2016 gick priset till Henrik Othman och året innan till Marcus Rosenlund.

Prisvinnaren avslöjas och priset delas ut under Mediespråk-seminariet den 19 januari 2017 på MS Mariella i Helsingfors hamn. 

Man kan nominera flera kandidater under hela nomineringstiden som pågår till 10 december 2016 kl 24.00

Prissumman är 7 500 euro.

Nomineringen görs på en e-blankett.


Krav: Journalister bör kunna rapportera från Gaza

I juni samlades kring hundra medlemmar i Journalistförbundet och i Reportrar utan gränser på Medborgartorget i Helsingfors för att ta en bild som symboliserar alla de journalister som dött i kriget i Gaza.

Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.