Nyheter / 24.04.2014

AV-översättarna påminner: Här finns en människa!

Finlands audiovisuella översättare ordnar evenemanget Täällä on ihminen välissä! (ung. Kom ihåg människan) fredagen 2 maj klockan 12–18 vid Tre Smeder i Helsingfors centrum.

Vid evenemanget berättar översättarna om sitt arbete och om sina målsättningar att trygga branschens arbetsvillkor och översättningarnas kvalitet i Finland.

Publiken kan delta genom att lösa kvistiga översättningsproblem eller gonom att försöka översätta svenska och engelska program till finska. 

Audiovisuella översättare jobbar bland annat med att översätta teveprogram och filmer (finsk och svensk textning) samt med att översätta videospel och operor. Översättningsarbetet inom teveprogrammen motsvarar årligen textmängden i hundratals böcker. Översättningar av hög kvalitet hjälper finländare att värna om sitt modersmål och att lära sig främmande språk.

Under de senaste åren har allt fler översättningsarbeten gjorts under dåliga arbetsvillkor och sålts till underpris. Det här har bland annat lett till att flera yrkeskunniga översättare lämnat branschen och till att kvaliteten på översättningarna försämrats.

Översättarna vill ha ett kollektivavtal som hindrar att översättare från att tvingas sälja sitt arbete till ett alltför lågt pris och som garanterar skäliga arbetsvillkor.

I evenemanget medverkar Finlands översättar- och tolkförbund, Översättningsbranschens experter (KAJ) och Finlands journalistförbund. 

 

För ytterligare information:

www.av-kaantajat.fi

https://www.facebook.com/audiovisual.translators

Finlands översättar- och tolkförbund, av-översättarnas ordförande Anna-Maija Ihander,amihander@gmail.com, 0407484613

 

Uppdatering 4 maj 2014:

Se också Hufvudstadsbladets notis och video från evenemanget (2.5).


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.