Senaste nytt

AV-översättarna i Finland till tv-kanalerna: prioritera rättvis underleverans

Mer än 300 översättare inom den audiovisuella översättningsbranschen vädjar till de finländska tv-kanalerna för att de skulle använda sig av översättningsbyråer som behandlar sina översättare rättvist.

 

301 finländska audiovisuella översättare har undertecknat en adress till de finländska tv-kanalerna, där kanalerna ombeds att vid val av leverantör även uppmärksamma ifall företaget behandlar sina översättare rättvist, agerar etiskt, förbinder sig vid branschens minimiarbetsvillkor och ger översättarna möjligheten att utföra sitt jobb professionellt.

Bland undertecknarna finns, förutom de översättare som i oktober outsourcades av Bonnierägda MTV Media och därefter sade upp sig, även majoriteten av Broadcast Text Internationals (BTI) och SDI Medias frilansare samt rundradiobolaget Yles av-översättare. Adressen har sålunda undertecknats av i stort sett hela av-översättningsbranschen i Finland.

Av-översättarnas omfattande gemensamma front har lett till att översättningsbyråerna har haft svårigheter i att hitta tillräckligt med professionella översättare för sina kunders uppdrag. Till exempel har majoriteten av BTI:s frilansare, omkring 50 proffsöversättare, vägrat att ta emot nya uppdrag innan situationen avsevärt förbättrats.

Finlands Journalistförbund och Översättningsbranschens experter KAJ försökte redan på hösten få BTI med i förhandlingarna, så att man kunde ha förhandlat om både de fastanställdas och frilansöversättarnas arbetsvillkor. Men åsikterna om förhandlingar förblev så långt ifrån varandra att det inte fanns förutsättningar för dem.

Till följd av detta utfärdade förbunden ansöknings- och övertidsblockad mot Broadcast Text International (BTI) den 20 november.

Även mot dotterbolaget BTI International Ab utfärdades ansökningsblockad. Sedermera har förbunden inlett förhandlingar om kollektivavtal med branschens andra stora aktör, SDI Media. Även försök för att få BTI tillbaka till förhandlingsbordet ska utföras.

Den aldrig förutskådade översättarfronten eftersträvar nu ett kollektivavtal som ska omfatta hela av-översättningsbranschen. För närvarande arbetar endast Yles frilansöversättare under det så kallade Yhtyneet-kontraktet, medan av-översättningsbyråernas kollektivavtal endast undertecknats av Pre-Text Oy. Branschens alla övriga aktörer är vilda företag, som dikterar villkoren för översättarna som de tvingat att bli företagare.