Nyheter / 14.08.2016

Anmäl dig till FJF:s svenska seminarium

Förbundets svenska seminarium ordnas i år i Borgå 23–24 september. Vi går bland annat igenom läget på mediefältet i Svenskfinland, diskuterar framtidsfrågor och hör mediefilosof Lars Lundsten och förbundets ordförande Hanne Aho. Förbundets alla svenskspråkiga medlemmar är välkomna! Seminariet är kostnadsfritt, och Journalistförbundet står för rese- och logikostnader för seminariedeltagare utanför Borgå-regionen (enkelrumstillägg 42 €). Kursdagen på fredag är betald arbetstid för förtroendemän och redaktionsavdelningarnas ordförande. För ytterligare information kontakta Journalistförbundets utbildningsombud Nina Porra, nina.porra@journalistiliitto.fi. Anmäl dig på webblanketten.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.