Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Anmäl dig till FJF:s svenska seminarium

Välkommen på förbundets svenska seminarium som i år ordnas i Borgå 23–24 september.

Förbundets svenska seminarium ordnas i år i Borgå 23–24 september. Vi går bland annat igenom läget på mediefältet i Svenskfinland, diskuterar framtidsfrågor och hör mediefilosof Lars Lundsten och förbundets ordförande Hanne Aho. Förbundets alla svenskspråkiga medlemmar är välkomna! Seminariet är kostnadsfritt, och Journalistförbundet står för rese- och logikostnader för seminariedeltagare utanför Borgå-regionen (enkelrumstillägg 42 €). Kursdagen på fredag är betald arbetstid för förtroendemän och redaktionsavdelningarnas ordförande. För ytterligare information kontakta Journalistförbundets utbildningsombud Nina Porra, nina.porra@journalistiliitto.fi. Anmäl dig på webblanketten.