актуальный / 02.12.2016

Aho: Rätt riktning för momsen

”Kommissionen linje går definitivt i rätt riktning. Att sänka momsen på digitalt innehåll skulle ingjuta hopp i hela mediefältet. Branschen har i åratal talat för en mer jämlik beskattning av det digitala innehållet”, säger Aho.

Enligt de nuvarande reglerna får digitalt innehåll inte beskattas på samma sätt som tryckta medier, vilka åtnjuter en lättare beskattning. Kommissionen medger att den nuvarande lagstiftningen är föråldrad och att den stiftats innan den digitala eran. I Finland är mervärdesskatten för e-tidningar och e-böcker 24 procent medan prenumerationer på tidskrifter och tidningar har en mervärdesskatt på 10 procent. Finansministeriet har sagt att det är omöjligt att sänka skatten på digitalt innehåll på grund av EU:s regler. I regeringsplanen ingår en skrivelse om att Finland ska försöka påverka EU för att få till stånd en förändring av mervärdesbeskattningen.