Nyheter / 31.08.2015

15 000 euro för yttrandefriheten

Finlands Journalistförbunds styrelse beslöt i veckan att stöda stiftelsen Vikes arbete för yttrandefrihet med 15 000 euro.

”Även om regeringen minskar utvecklingsbiståndet vill vi, genom ett ekonomiskt stöd, visa att vår solidaritet inte försvunnit”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

Journalistförbundet stöder sammanlagt Vikes med 0,7 procent av de intäkter förbundet får från medlemsavgifterna vilket i år blir kring 28 000 euro.

Vikes, stiftelsen för utveckling och kommunikation, har under sina tio verksamhetsår kanaliserat knappt fem miljoner euro till projekt som främjar yttrandefriheten. Av summan består en miljon euro av medel man fått som till exempel donationer eller genom frivilligt arbete.

Vikes meddelade i juli att man tvingas krympa verksamheten på grund av regeringens sparåtgärder.

För ytterligare information, kontakta:Juha Rekola

FJF:s ombud för internationella frågor,

juha.rekola (at) journalistiliitto.fi / 040 512 0036

Niklas Kaskeala

Vikes verksamhetsledare

niklas.kaskeala (at) vikes.fi / 050 586 6422


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.