Från och med januari i år finns det riktlinjer för hur mycket en frilans ska få betalt om hen säljer webbtexter till Yle. Tidigare har Yles frilansavtal, det så kallade Yhtyneet-avtalet, endast omfattat ljud, audiovisuellt arbete och översättningar. (mer …)