Den nationella journalistikdagen ordnas fredagen den 14 oktober i Paasitorni i Helsingfors. Jokes, stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur, beviljar stipendier för rese- och logikostnader för personer som bor långt borta. Logi understöds högst med 100 euro. Vid behov kan man få stipendium för två nätters logi. Detta stipendium ger ingen karenstid. Stipendiet kan ej sökas av studerande. Lämna in din ansökan i Jokes elektroniska system senast den 16 september kl.17: https://www.aspicore-asp.net/jokes/.

Du bör även fylla i en förbindelse som du ska posta till Jokes kontor. Ansökan bör vara Jokes tillhanda den 23 september. Adressen är: Jokes, stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur, PB 252, 00531 Helsingfors. För ytterligare information, kontakta ombud Anna Kähkönen, tfn 050 551 4961, toimisto@jokes-saatio.fi.