Jokes, stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur, beviljar flera stipendier för 2016. Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för journalister som arbetar eller har arbetat inom pressen. Yttrandefrihetsstipendierna kan sökas av alla medlemmar i Finlands Journalistförbund. Studerande kan ansöka om stipendium för att göra sitt slutarbete.

Ansökningstiden för stipendierna går ut 6 november klockan 17.30. Ansökan ska senast då finnas i det elektroniska systemet. Förbindelsen, som skickas med post, ska senast då vara på stiftelsens kansli. Ansökningar som saknar förbindelse beaktas inte. Endast vederbörligt ifyllda ansökningar som inlämnats i tid beaktas.  Stiftelsens styrelse beslutar i december om vilka som beviljas stipendier.

Uppdaterdad 5 november:

På grund av Postens arbetskonflikt förlänger Jokes inlämningstiden för den skriftliga förbindelse som ska bifogas stipendieansökan. Den undertecknade förbindelsen ska finnas på Jokes kontor senast tisdagen 10 november. Den elektroniska stipendieansökan ska fortfarande skickas in senast 6 november kl. 17.30. Det går även bra att lämna in förbindelsen på Journalistförbundets kontor på Broholmsgatan 16, 7 vån.

Läs mer på Jokes webbplats.