Uusimmat

Maaseudun Tulevaisuus vaikeuttaa avustajiensa työtä

Viestilehdet Oy:hyn kuuluvat Maaseudun Tulevaisuus, Koneviesti, Aarre ja Kylvösiemen ovat laatineet avustajasopimuksen, joka on ongelmallinen sekä freelance-journalistin että haastateltavien kannalta. Liitto ei suosittele sopimuksen nykyversion allekirjoittamista.

Viestilehdet Oy on toimittanut avustajilleen allekirjoitettavaksi sopimuksen, jonka mukaan avustaja luovuttaa tilaajalle kaikki oikeudet aineistoonsa, mukaan lukien muuttamis- ja edelleenluovutusoikeuden. Sopimusehto tarkoittaa sitä, että juttu tai kuva voi tekijästä riippumatta päätyä johonkin muuhun julkaisuun kuin siihen, johon se on alun perin tilattu. Aineistoa voidaan myös muokata tekijän tietämättä ennen sen edelleenluovutusta.

Haastateltavat ja kuvattavat eivät voi tietää, missä muodossa ja yhteydessä heistä kertovaa sisältöä voidaan myöhemmin käyttää. Sopimus on siis ongelmallinen paitsi tekijänoikeuksien, myös haastateltavien ja kuvattavien kannalta.

”Käytäntö on osoittanut, että monet avustajat eivät kerro haastateltaville laajoista oikeuden luovutuksista, koska se voisi vaikeuttaa haastattelun tai kuvan saamista. Jos edelleenluovutusoikeuksiin liittyvät ongelmat leviävät yleisön tietoisuuteen, tiedotusvälineiden voi olla entistä vaikeampaa saada haluamiaan sisältöjä”, sanoo Journalistiliiton lakimies Jussi Salokangas, joka vastaa liitossa lehdistön freelancereiden asioista.

Tekijöillä ei neuvotteluvaraa

Viestilehdet Oy on ilmoittanut, ettei avustajasopimuksessa ole neuvotteluvaraa yksittäisten ehtojen osalta.

”Tämä on esimerkki siitä, ettei tekijällä ole neuvotteluvoimaa suurta mediayhtiötä vastaan, vaikka lain mukaan sopimuksesta pitäisi olla mahdollisuus neuvotella. Tekijänoikeuslakiin tarvittaisiin pakottavia muutoksia, jotta luovan työn tekijä ei korvauksetta luovuttaisi laajoja oikeuksia”, Salokangas sanoo.

Tekijänoikeuslakia uudistettiin tänä vuonna siten, että kohtuuttomia sopimusehtoja voidaan sovitella. Kohtuullisuutta arvioidessa otetaan huomioon palkkion suuruus ja tekijänoikeuden luovutuksen laajuus.

”Uudistuksen taustalla oli tekijäjärjestöjen pitkäjänteinen työ tekijöiden aseman parantamiseksi. Lainsäätäjä halusi uudistuksella parantaa tekijöiden tietoisuutta kohtuullisista sopimusehdoista ja mahdollisuudesta saattaa kohtuullisuus tuomioistuimen arvioitavaksi”, sanoo Journalistiliiton lakimies Sanna Nikula, jonka vastuualueisiin kuuluvat tekijänoikeusasiat.

Journalistiliitto pyrkii vielä neuvottelemaan avustajasopimuksen ehdoista. Liitto on ollut yhteydessä Maaseudun Tulevaisuuteen ja odottaa päätoimittajan vastausta.

Sopimuksen nykyistä versiota liitto ei suosittele allekirjoittamaan.

PÄIVITYS 18.12.: Päätoimittajan vastaus tuli sen jälkeen, kun tämä tiedote oli julkaistu. Vastaus Journalistiliiton neuvottelupyyntöön oli, että sopimusehdoista ei neuvotella SJL:n kanssa. Aiemmin Viestilehdet on ilmoittanut avustajilleen, että se “ei lähtökohtaisesti ole valmis muuttamaan sopimustekstiä”, paitsi että “painavasta syystä, yksittäistapauksissa” voidaan myöntää avustajalle sopimuksesta poikkeavia rinnakkaisia käyttöoikeuksia tuottamaansa aineistoon.

Journalistiliitto ei edelleenkään suosittele allekirjoittamaan tätä sopimusta.

PÄIVITYS 21.12.: Päätoimittaja viestitti tiedotteen julkaisun jälkeen myös, että Viestilehtien lehdet Aarre ja Koneviesti ovat hoitaneet omat sopimuksensa jo vuosia sitten. Avustajien saamasta kysymyksiä ja vastauksia -dokumentista saattoi mielestämme päätellä, että sopimus koskee kaikkia yhtiön lehtiä. Dokumentissa kysytään: “Miksi sopimus tehdään koko Viestilehtien eikä tietyn lehtibrändin alla?” ja vastataan mm. että “Sopimuksella halutaan yhtenäistää eri lehtien tähän asti kirjavat sopimuskäytännöt. – – halutaan myös varautua Viestilehtien tuotekehitykseen, esimerkiksi tilanteeseen, jossa talon lehtien verkkosivut tai mobiilipalvelut yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin aineistot eivät enää ole juridisesti eri lehtibrändien alla.”

Päätoimittaja sanoi myös neuvotelleensa monien avustajien kanssa, vaikka kysymyksiä ja vastauksia -tekstissä lukeekin, että “Resurssimme eivät riitä hallinnoimaan ns. räätälöityjä sopimuksia, jotka koskisivat tietyn avustajan kaikkea tuotantoa. Räätälöiminen hankaloittaisi myös sopimusten ja oikeuksien hallintaa ja sitä kautta tuotekehitystä. Siksi Viestilehdet ei lähtökohtaisesti ole valmis muuttamaan sopimustekstiä.”

Toisin kuin päätoimittaja Pentikäinen väittää sähköposteissaan ja Twitter-viesteissään, Journalistiliiton tiedotteessa ei liiton mielestä ole virheellistä tietoa, sillä tiedot perustuvat freelancereiden yhteydenottoihin, sopimustekstiin sekä kysymyksiä ja vastauksia -liitteeseen. Tiedotteen kaksi päivitystä perustuvat Pentikäisen myöhemmin antamiin tietoihin. Pentikäisellä oli muutama tunti aikaa vastata ennen tiedotteen julkaisua lähettettyyn viestiimme. Se oli kieltämättä melko lyhyt varoitusaika, mutta kantamme sopimuksen epäkohdista piti saada freelancereiden tietoon mahdollisimman nopeasti.

Pääviestimme on edelleen, että sopimuksen “kaikki oikeudet” -kohta on avustajien ja haastateltavien kannalta ongelmallinen ja että emme suosittele hyväksymään sitä neuvottelematta.