Uusimmat

Palkat nousevat vuodenvaihteessa

Lehdistön, Ylen ja MTV:n palkat nousevat työehtosopimusten mukaisesti 1.1.2016.

Lehdistön henkilökohtaisia palkkoja korotetaan tammikuun alussa 20 euron yleiskorotuksella. Osa-aikaisilla työntekijöillä korotus suhteutetaan työaikaan.

Vähimmäis- ja harjoittelupalkkoja korotetaan 20 e/kk.

Vuorolisiä korotetaan yhdellä prosentilla.

Ylen ohjelmatyöntekijöiden tessin (2014–2016) toisella sopimusjaksolla palkkoja korotetaan 1.1.2016 alkaen 0,4 prosenttia tai vähintään 14,67 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 0,4 prosenttia pyöristäen lähimpään tasaeuroon.

Ylen työsuhteisia freelancereita koskevan Yhtyneet-sopimuksen toisen sopimusjakson (1.1.2016–30.11.2016) palkankorotukset määräytyvät Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden vastaavien korotusten mukaisesti.

MTV:n ohjelmatyöntekijöiden palkat nousevat 1.1.2016 alkaen. Henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan yleiskorotuksella 14,67 euroa tai tietyn palkkarajan ylittävillä 0,39 prosenttia. Myös taulukkopalkkoja korotetaan 14,67 euroa tai 0,39 prosenttia.

Osa-aikaisilla työntekijöillä korotus suhteutetaan työaikaan.

Mediaringin työehtosopimus, joka koskee elokuva- ja tv-tuotannon sekä tapahtuma- ja teatteritoiminnan henkilöstövuokrausta, korottaa työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja kuukausipalkkataulukoita 16 eurolla 1.1.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Päiväpalkkioita ja euromääräisiä lisiä korotetaan 1.1.2016 alkaen 0,76 euroa.